Certyfikaty

NIZP_PRODUKT_Z_ATESTEM

Atest Państwowego Zakładu Higieny

nr BK/W/0670/01/2019

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska -Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 
nr AT/2016-08-0290/A2

(kontynuacja Aprobat AT/2006-08-0289 , AT/2006-08-0290 i AT/2011-08-0290/A1)

Deklaracje Właściwości Użytkowych zgodne z Aprobatą Techniczną

z Normą EN 12566-1:2000/A1:2003
oraz PN EN 12566-1:2004/A1:2006

logo