Oferta

Zbiorniki

Przedmiotem produkcji naszej firmy jest typoszereg podziemnych, bezodpływowych zbiorników Bio-Eko na ścieki, deszczówkę o pojemności od 2,2 m3 do 23,9 m3. Zbiorniki przeznaczone są do gromadzenia różnego rodzaju ścieków, np.: ścieków bytowo-gospodarczych, gnojówki i gnojownicy.

Nasze produkty wykonane są z laminatu poliestrowo-szklanego na bazie wysokiej jakości żywic poliestrowych. Technologia produkcji oraz użyte komponenty pozwalają na uzyskanie produktu o wysokich parametrach wytrzymałościowych, o bardzo dużej odporności chemicznej i mechanicznej. Głębokość montażu zbiornika licząc od powierzchni ziemi do osi króćca doprowadzającego ścieki może wynosić nawet 1,25 m.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

 

Osadniki

OSADNIK GNILNY Z FILTREM DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Osadniki gnilne Bio-Eko służą do usuwania zawiesin ze ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych oraz fermentacji osadów powstałych z zatrzymanych zawiesin. Zbiorniki mogą współpracować z innymi urządzeniami w ciągach technologicznych oczyszczalni ścieków.

Deklaracja zgodności z normą EN 12566-1:2000/A1:2003 oraz PN EN 12566-1:2004/A1:2006

CZYTAJ CAŁOŚĆ

 

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE

Klasyczna oczyszczalnia przydomowa składa się z osadnika gnilnego z wbudowanym filtrem i drenażu rozsączającego . Drenaż rozsączający można poprowadzić z wykorzystaniem: podsypki z tłucznia, pakietów rozsączających, tuneli rozsączających czy też studni chłonnej.

CZYTAJ CAŁOŚĆ